Υπολογισμοί οικονομικών

Τα οικονομικά είναι η μελέτη και η πειθαρχία του χρήματος, του νομίσματος και του κεφαλαίου. Είναι ένας τομέας στα οικονομικά, που ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο εταιρείες, ιδρύματα και ιδιώτες αποκτούν, διαχειρίζονται και ξοδεύουν χρήματα με την πάροδο του χρόνου. Εδώ στο Calculatorian, μας αρέσει ο τομέας των οικονομικών και των οικονομικών, και πάντα αναζητούμε νέους οικονομικούς υπολογιστές για να φτιάξουμε.