Αριθμομηχανή

Υπολογισμός Ετήσιας Απόδοσης Επένδυσης

Εναλλακτική ονομασία: Υπολογισμός ετήσιας απόδοσης επένδυσης, Υπολογισμός Ετήσιου Ποσοστού Απόδοσης, Υπολογισμός Ετήσιας Απόδοσης Επένδυσης, Υπολογισμός CAGR

Η απόδοση επένδυσης, ROI, σε μια χρονική περίοδο ονομάζεται ετήσια απόδοση επένδυσης. Οι ετήσιες αποδόσεις είναι πολλές φορές καλύτερες όταν συγκρίνετε δύο ή περισσότερες επενδύσεις που έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Χρησιμοποιήστε αυτήν την αριθμομηχανή εάν γνωρίζετε το αρχικό ποσό, το ποσό λήξης και τον αριθμό των ετών. Λάβετε υπόψη ότι οι αποδόσεις υπολογίζονται ως γεωμετρικός μέσος όρος για να σας δείξουν πώς συνδυάζονται οι ετήσιες αποδόσεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε αστάθεια ή διακυμάνσεις.

Αυτός ο υπολογισμός της Ετήσιας Απόδοσης Επένδυσης θα σας δώσει το επενδυτικό κέρδος, τη συνολική απόδοση της επένδυσης και την Ετήσια Απόδοση Επένδυσης.

Αυτός ο υπολογισμός μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπολογισμός σύνθετου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης (CAGR), καθώς ο υπολογισμός CAGR είναι εννοιολογικά ο ίδιος. Και οι δύο προσπαθούν να υπολογίσουν τη γεωμετρική απόδοση μιας επένδυσης με την πάροδο του χρόνου.

Μοιραστείτε αυτά τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα υπολογισμού

Επενδυτικό κέρδος: 80.000
Συνολική απόδοση επένδυσης: 400.0%
Ετήσια απόδοση επένδυσης: 17.5%