Αριθμομηχανή

Υπολογισμός ποσοστού

Όλοι οι υπολογισμοί ποσοστού που θα χρειάζεστε σε μια σελίδα. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους υπολογισμούς ποσοστού για να υπολογίσετε ποσοστιαία αύξηση, ποσοστιαία μείωση, ποσοστιαία αλλαγή, ποσοστιαία έκπτωση, ποσοστιαία έκπτωση και πολλά άλλα.

Κάθε ένας από τους διαφορετικούς υπολογισμούς ποσοστού σε αυτήν τη σελίδα θα σας δείξει ακριβώς πώς να υπολογίσετε διαφορετικά ποσοστά. Οι τύποι ποσοστών προστίθενται σε κάθε υπολογισμό για τη διευκόλυνσή σας.

Υπολογισμός ποσοστιαίας αύξησης

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογισμό ποσοστιαίας αύξησης εάν θέλετε να υπολογίσετε την ποσοστιαία αύξηση μεταξύ δύο αριθμών / τιμών. Αυτός ο υπολογισμός απαντά στην ερώτηση: Ποια είναι η ποσοστιαία αύξηση από X σε Y; Ο τύπος πίσω από αυτόν τον υπολογισμό είναι: ((τελική τιμή - αρχική τιμή) / αρχική τιμή) * 100. Αυτός ο υπολογισμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υπολογισμός ποσοστιαίας μείωσης.

Μοιραστείτε αυτά τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα υπολογισμού

Ποσοστιαία αύξηση: 233.3%

Αριθμομηχανή ποσοστιαίας αλλαγής

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογισμό ποσοστιαίας αλλαγής εάν θέλετε να βρείτε την ποσοστιαία αλλαγή μεταξύ δύο αριθμών / τιμών. Αυτός ο υπολογισμός απαντά στην ερώτηση: Ποια είναι η ποσοστιαία αλλαγή μεταξύ X και Y; Ο τύπος για αυτόν τον υπολογισμό είναι ο ίδιος με τον υπολογιστή της ποσοστιαίας αύξησης.

Μοιραστείτε αυτά τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα υπολογισμού

Ποσοστιαία μεταβολή: 900.0%

Αριθμομηχανή Ποσοστό έκπτωσης / Αριθμομηχανή έκπτωσης

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογισμό ποσοστιαίας έκπτωσης εάν θέλετε να βρείτε την εκπτωτική τιμή δεδομένης της αρχικής τιμής και του ποσού της έκπτωσης. Αυτός ο υπολογισμός θα βρει τόσο το ποσό που εξοικονομείτε (το ποσό της έκπτωσης σας) όσο και την τελική τιμή πώλησης. Ο τύπος πίσω από αυτόν τον υπολογισμό είναι: αρχική τιμή * (ποσοστό έκπτωσης / 100)

Μοιραστείτε αυτά τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα υπολογισμού

Τελική τιμή (το κόστος σας μετά την έκπτωση): 1.125
Αποθηκευμένο ποσό / ποσό έκπτωσης: 375