Άλλες αριθμομηχανές

Οι μαθηματικοί στο Calculatorian δημιουργούν αριθμομηχανές για όλα τα είδη των πραγμάτων, αλλά μερικές φορές αυτές οι αριθμομηχανές δεν ταιριάζουν σε μια από τις μεγαλύτερες κατηγορίες μας. Αυτές οι αριθμομηχανές δεν είναι λιγότερο διασκεδαστικές ή χρήσιμες, αλλά τοποθετούνται εδώ.