ΓΕΝΝΉΤΡΙΑ ΑΡΙΘΜΏΝ

Αριθμομηχανή τακτικού αριθμού Fibonacci

Εναλλακτική ονομασία: Αριθμομηχανή Fibonacci, αριθμομηχανή όρων Fibonacci, Ταξινόμηση αριθμού Fibonacci, γεννήτρια αριθμών Fibonacci

Αυτή η αριθμομηχανή θα βρει τον n-th αριθμό στην ακολουθία Fibonacci. Θα μπορούσατε να εισάγετε 10 και η αριθμομηχανή θα βρει τον 10ο αριθμό fibonacci για εσάς.

Ένας αριθμός σε μια ακολουθία ονομάζεται όρος. Αυτή η αριθμομηχανή θα μπορούσε επομένως να ονομαστεί επίσης αριθμομηχανή όρων fibonacci ή ανιχνευτής όρων fibonacci.

Μοιραστείτε αυτά τα αποτελέσματα

The 10th fibonacci number is

55

Πίνακας αριθμών Fibonacci

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα Fibonacci για οποιοδήποτε εύρος αριθμών εισάγοντας ένα εύρος αριθμών έναρξης και λήξης παρακάτω.

Position / OrdinalFibonacci number
1 1
2 1
3 2
4 3
5 5
6 8
7 13
8 21
9 34
10 55
11 89
12 144
13 233
14 377
15 610
16 987
17 1,597
18 2,584
19 4,181
20 6,765
21 10,946
22 17,711
23 28,657
24 46,368
25 75,025
26 121,393
27 196,418
28 317,811
29 514,229
30 832,040
31 1,346,269
32 2,178,309
33 3,524,578
34 5,702,887
35 9,227,465
36 14,930,352
37 24,157,817
38 39,088,169
39 63,245,986
40 102,334,155
41 165,580,141
42 267,914,296
43 433,494,437
44 701,408,733
45 1,134,903,170
46 1,836,311,903
47 2,971,215,073
48 4,807,526,976
49 7,778,742,049
50 12,586,269,025
51 20,365,011,074
52 32,951,280,099
53 53,316,291,173
54 86,267,571,272
55 139,583,862,445
56 225,851,433,717
57 365,435,296,162
58 591,286,729,879
59 956,722,026,041
60 1,548,008,755,920
61 2,504,730,781,961
62 4,052,739,537,881
63 6,557,470,319,842
64 10,610,209,857,723
65 17,167,680,177,565
66 27,777,890,035,288
67 44,945,570,212,853
68 72,723,460,248,141
69 117,669,030,460,994
70 190,392,490,709,135
71 308,061,521,170,129
72 498,454,011,879,264
73 806,515,533,049,393
74 1,304,969,544,928,657
75 2,111,485,077,978,050
76 3,416,454,622,906,707
77 5,527,939,700,884,757
78 8,944,394,323,791,464
79 14,472,334,024,676,220
80 23,416,728,348,467,684
81 37,889,062,373,143,900
82 61,305,790,721,611,590
83 99,194,853,094,755,490
84 160,500,643,816,367,100
85 259,695,496,911,122,600
86 420,196,140,727,489,660
87 679,891,637,638,612,200
88 1,100,087,778,366,101,900
89 1,779,979,416,004,714,200
90 2,880,067,194,370,816,000
91 4,660,046,610,375,530,000
92 7,540,113,804,746,346,000
93 12,200,160,415,121,877,000
94 19,740,274,219,868,220,000
95 31,940,434,634,990,100,000
96 51,680,708,854,858,330,000
97 83,621,143,489,848,430,000
98 135,301,852,344,706,740,000
99 218,922,995,834,555,170,000
100 354,224,848,179,261,900,000