ΆΛΛΑ

Αριθμομηχανή ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων

Εναλλακτική ονομασία: Αριθμομηχανή για ταχύτητα λήψης, Αριθμομηχανή εύρους ζώνης, Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την αποστολή ενός αρχείου;

Χρησιμοποιήστε αυτήν την αριθμομηχανή μεταφοράς δεδομένων εάν θέλετε να μάθετε πόσος χρόνος θα χρειαστεί για τη μεταφορά ενός αρχείου μέσω Διαδικτύου, δεδομένης της ταχύτητας σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Εισαγάγετε το μέγεθος αρχείου σε gigabyte και την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο σε megabits ανά δευτερόλεπτο (Mbit/s).

Αποτελέσματα

Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 1 ώρα, 52 λεπτά

Για να βρείτε την ταχύτητα σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου. Οι τυπικές ταχύτητες σύνδεσης κυμαίνονται από 10 έως 100 megabit ανά δευτερόλεπτο, αλλά αυτό μπορεί να διαφέρει πολύ. Εάν μεταφέρετε δεδομένα μέσω άλλης διεπαφής όπως USB, οι τυπικές ταχύτητες είναι 480 Mbps για USB2 και 5000 για USB3.