Αριθμομηχανή

Μισθός σε ωριαία αριθμομηχανή

Εναλλακτική ονομασία: Μετατροπέας μισθού σε ωριαία, αριθμομηχανή ωριαίας χρέωσης, Υπολογιστής ωρομισθίου, Υπολογιστής ωριαίας αμοιβής, Υπολογιστής ετήσιου σε ωρομίσθιο

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογισμό για να βρείτε τον ωριαίο μισθό σας με βάση τον ετήσιο μισθό και τον αριθμό των ωρών εργασίας σε ένα έτος. Οι ώρες είναι λιγότερο αργίες και επίσημες αργίες. Ο αριθμός των ετήσιων ωρών εργασίας που έχουν προσυμπληρωθεί στον υπολογισμό αντιστοιχεί σε μια θέση πλήρους απασχόλησης. Ο υπολογισμός δεν υπολογίζει φόρους.

Μοιραστείτε αυτά τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα υπολογισμού

Ωριαίος μισθός: 297

Πώς υπολογίζεται ο ωριαίος μισθός;
Το ωρομίσθιο υπολογίζεται λαμβάνοντας τον ετήσιο μισθό και διαιρώντας τον με τον αριθμό των ωρών εργασίας. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν 37,5 ώρες εργασίας την εβδομάδα και πέντε εβδομάδες αργίες, ενώ η εργασία ανά έτος είναι 1695 ώρες εργασίας.

Πώς μπορώ να υπολογίσω το ωρομίσθιο για μια θέση μερικής απασχόλησης;
Εάν εργάζεστε με μερική απασχόληση και θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον υπολογισμό για να βρείτε το ωρομίσθιό σας, μπορείτε τις 1695 ώρες εργασίας και να τις διαιρέσετε με το 100 και στη συνέχεια να πολλαπλασιάσετε με το ποσοστό της εργασίας σας. Για παράδειγμα, 1695/100 = 16,95 x 60 = 1017 ώρες εργασίας για ένα χρόνο για μερική θέση 60%.

Πόσες εργάσιμες ημέρες είναι το χρόνο;
Κανονικά, κάποιος τείνει να υπολογίζει σε 230 εργάσιμες ημέρες το χρόνο.

Πόσες ώρες εργασίας είναι το χρόνο;
Δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Ωστόσο, εάν εργάζεστε 40 ώρες την εβδομάδα για 52 εβδομάδες, έχετε 2080 ώρες εργασίας. Εάν αφαιρέσετε τις διακοπές και τις επίσημες αργίες, είναι περισσότερο σαν 46 εργάσιμες εβδομάδες το χρόνο, με αποτέλεσμα 1840 ώρες εργασίας.