ფინანსური კალკულატორები

ფინანსები არის ფულის, ვალუტის და კაპიტალის მეცნიერება და დისციპლინა. ეს არის ეკონომიკის სფერო, რომელიც ეხება კომპანიების, ინსტიტუტების და კერძო პირების შეძენის, მართვის და დანახარჯების გზას დროთა განმავლობაში. Calculatorian-ში მოგვწონს ეკონომიკისა და ფინანსების სფერო და ყოველთვის ვეძებთ ახალ ფინანსურ კალკულატორებს.