ბიოლოგიის კალკულატორები

ბიოლოგია ან სიცოცხლის მეცნიერება არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერება, რომელიც ეხება სიცოცხლის, ცოცხალი ორგანიზმების და სიცოცხლის პროცესების შესწავლას, მათ შორის მის სტრუქტურას, ფუნქციას, ზრდას, წარმოშობას, ევოლუციას, განაწილებას და ტაქსონომიას. აქ, Calculatorian-ში, ჩვენ გვიყვარს ბიოლოგია და მუდმივად ვცდილობთ შევქმნათ ახალი კალკულატორები, რომლებიც დაეხმარება ჩვენს მომხმარებლებს.

ორსულობა