Կենսաբանության հաշվիչներ

Կենսաբանությունը կամ կենսագիտությունը բնական գիտություն է, որը զբաղվում է կյանքի, կենդանի օրգանիզմների և կյանքի գործընթացների ուսումնասիրությամբ, այդ թվում՝ դրա կառուցվածքը, գործառույթը, աճը, ծագումը, զարգացումը, բաշխումը և դասակարգումը: Այստեղ` Calculatorian-ում, մենք սիրում ենք կենսաբանությունը և անընդհատ ուղիներ ենք փնտրում կենսաբանական նոր հաշվիչներ ստեղծելու համար։