ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հղիության հաշվիչ ծովախոզուկների համար

Պատասխանում է հարցին: Ե՞րբ է իմ հղի ծովախոզուկի ծննդաբերության ամսաթիվը:

Գվինեա խոզերի հղիությունը սովորաբար տևում է 64 օր, բայց կարող է տևել մինչև 59 օր և մինչև 72 օր: Գվինեա խոզերի համար հղիության այս հաշվիչը հաշվարկելու է ծննդյան ամենահավանական ամսաթիվը՝ օգտագործելով զուգավորման ամսաթիվը որպես ելակետ:

Արդյունքներ

Ամենայն հավանականությամբ ծննդյան ամսաթիվը: հունիսի 15
Ամենավաղ ծննդյան ամսաթիվը: հունիսի 10
Ծննդյան վերջին ամսաթվերը: հունիսի 23

Հիշեք, որ այս ամսաթվերը մոտավոր են, և որ սխալ մուտքագրված զուգավորման ամսաթիվը կարող է էապես ազդել հաշվարկների վրա: