კალკულატორი

ინვესტიციის წლიური ანაზღაურება კალკულატორი

ალტერნატიული სახელი: ინვესტიციის წლიური ანაზღაურების კალკულატორი, ანაზღაურების წლიური განაკვეთის კალკულატორი, წლიური ROI კალკულატორი, CAGR კალკულატორი

ინვესტიციის დაბრუნებას, ROI, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეწოდება ინვესტიციის წლიური ანაზღაურება. წლიური შემოსავალი ხშირად უკეთესია ორი ან მეტი ინვესტიციის შედარებისას, რომლებსაც აქვთ გარკვეული დროის ჰორიზონტი. გამოიყენეთ ეს კალკულატორი, თუ იცით საწყისი თანხა, დასასრული და წლების რაოდენობა. გაითვალისწინეთ, რომ ანაზღაურება გამოითვლება როგორც გეომეტრიული საშუალო, რათა გაჩვენოთ, თუ როგორ არის შედგენილი წლიური ანაზღაურება, რაც ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ცვალებადობა ან რყევები არ არის გათვალისწინებული.

ინვესტიციის წლიური ანაზღაურების ეს გაანგარიშება მოგცემთ ინვესტიციის მოგებას, ინვესტიციის მთლიან ანაზღაურებას და ინვესტიციის წლიურ ანაზღაურებას.

ეს კალკულატორი ასევე შეიძლება ჩაითვალოს რთული წლიური ზრდის სიჩქარის (CAGR) კალკულატორად, რადგან CAGR კალკულატორი კონცეპტუალურად იგივეა. ორივე ცდილობს გამოთვალოს ინვესტიციის გეომეტრიული ანაზღაურება დროთა განმავლობაში.

გააზიარეთ ეს შედეგები

კალკულატორის შედეგები

ინვესტიციის მოგება: 80 000
ინვესტიციის მთლიანი ანაზღაურება: 400.0%
ინვესტიციის წლიური ბრუნვა: 17.5%