Mga calculator sa pananalapi

Ang pananalapi ay ang pag-aaral at disiplina ng pera at kapital. Ito ay isang paksa sa loob ng ekonomiya na tumatalakay sa paraan ng pagkuha, pamamahala, at paggastos ng mga kumpanya, institusyon, at pribadong indibidwal ng pera sa paglipas ng panahon. Dito sa Calculatorian, gusto namin ang larangan ng ekonomiya at pananalapi, at palagi kaming naghahanap ng mga bagong kalkulator ng pananalapi na gagawin.