Αριθμομηχανή

Υπολογισμός επανεπένδυσης μερίσματος

Εναλλακτική ονομασία: Υπολογισμόε μερίσματος, Υπολογισμός DRIP

Η επανεπένδυση μερισμάτων είναι μια απλή ιδέα, αλλά η κατανόηση του πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει αυτή η στρατηγική δεν είναι τόσο προφανής με την πρώτη ματιά, λόγω της επίδρασης του σύνθετου επιτοκίου. Η επανεπένδυση μερισμάτων κάθε χρόνο σημαίνει ότι η συνολική επένδυσή σας θα αυξηθεί και η αξία από την οποία λαμβάνετε μερίσματα αυξάνεται, γεγονός που με τη σειρά της αυξάνει την απόδοσή σας. Η επένδυση σε μετοχές μερισμάτων μπορεί να είναι μια μεθοδική προσέγγιση για τη δημιουργία πλούτου και μπορεί να είναι μια ισχυρή βάση σε ένα επενδυτικό σχέδιο. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογιστή για να βρείτε τη συνολική απόδοση μιας επένδυσης μερίσματος.

Αυτός ο υπολογιστής μερίσματος χρησιμοποιεί ένα σταθερό ετήσιο ποσοστό μερίσματος. Λάβετε υπόψη ότι εάν το ποσό του μερίσματος δεν αυξηθεί ανάλογα με τον πληθωρισμό, το ποσό του μερίσματος θα γίνει σημαντικά λιγότερο πολύτιμο με την πάροδο του χρόνου.

Εάν σκοπεύετε να ζήσετε με μερίσματα ή να χρησιμοποιήσετε μερίσματα ως μισθό, θα πρέπει να εξετάσετε τη φορολόγηση των μερισμάτων. Ο φόρος μερισμάτων μπορεί να μειώσει σημαντικά τις αποδόσεις, επομένως ορισμένες μετοχές/εταιρείες προσφέρουν προγράμματα επανεπένδυσης μερισμάτων. Η επανεπένδυση προσφέρεται συχνά με έκπτωση στην τιμή της μετοχής και εάν δεν χρησιμοποιείτε μερίσματα ως μισθό, αυτή μπορεί να είναι μια πολύ προσοδοφόρα επενδυτική στρατηγική.

Σε αυτό τον υπολογισμό, εισάγετε μόνοι σας το αναμενόμενο μέρισμα. Από προεπιλογή, εισάγεται ένα υψηλό ποσοστό μερίσματος που αντιπροσωπεύει το μέρισμα που μπορείτε να λάβετε σε BDC και REIT. Εάν επενδύετε σε κοινές μετοχές, ένα ποσοστό μερίσματος μεταξύ 2% και 6% θα είναι καταλληλότερο.

Μοιραστείτε αυτά τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα υπολογισμού

Συνολικό μέρισμα: 461.389
Τελικό υπόλοιπο συμπεριλαμβανομένου του επανεπενδυμένου μερίσματος: 661.389