Αριθμομηχανή

Ετήσια απόδοση ποσοστού με βάση τον υπολογιστή μήκους διακράτησης

Βρείτε την ετήσια απόδοση μιας επένδυσης χρησιμοποιώντας το συνολικό ποσοστό απόδοσης και τη διάρκεια διακράτησης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την αριθμομηχανή εάν γνωρίζετε τη συνολική απόδοση σε ποσοστό και τον αριθμό των ετών που διήρκεσε η επένδυση (διάρκεια διακράτησης).

Μοιραστείτε αυτά τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα υπολογισμού

Ετήσια απόδοση: 13.7%