ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ

Υπολογιστής κόστους συνάντησης

Απαντά στην ερώτηση: Πόσο κοστίζει η συνάντηση;

Εάν καλέσετε μια σύσκεψη στον οργανισμό σας, η σύσκεψη θα έχει άμεσο κόστος. Αυτό το κόστος μπορεί γρήγορα να γίνει υψηλό σε οργανισμούς όπου πάρα πολλά άτομα παρακολουθούν συσκέψεις. Χρησιμοποιήστε αυτήν την αριθμομηχανή σύσκεψης για να κατανοήσετε πόσο κοστίζει η διοργάνωση μιας συνάντησης και για να δείτε το αποτέλεσμα της μείωσης του χρόνου συνάντησης.

Αποτελέσματα

Συνολικό κόστος συνάντησης: € 3.000
Κόστος αναμονής για έναν συνοδό στη συνάντηση: € 250

Μια εξαιρετική συμβουλή είναι να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον υπολογιστή κόστους συνάντησης για να συνειδητοποιήσετε πόσο κοστίζει μια συνάντηση σε ολόκληρη την εταιρεία.


Οι υπολογισμοί μας

Στο Calculatorian, επιθυμούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί σε σχόλια. Ακολουθούν οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτής της αριθμομηχανής. Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα ή έλλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας και θα το διορθώσουμε μια στιγμή!

Το Συνολικό κόστος συνάντησης υπολογίστηκε έτσι:

Το Κόστος αναμονής για έναν συνοδό στη συνάντηση υπολογίστηκε έτσι:

Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο

s = Μέσος ωριαίος μισθός
p = Αριθμός συνεδριάσεων
d = Διάρκεια συνάντησης σε λεπτά
w = Χρόνος αναμονής για έναν συνοδό στη συνάντηση (λεπτά)