ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ

Αριθμομηχανή ΦΠΑ

Απαντά στην ερώτηση: Πόσο είναι ο ΦΠΑ της τιμής πώλησης; Ποια είναι η τιμή πριν προστεθεί ΦΠΑ;

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας φόρος που πρέπει να εισπράττει η επιχείρησή σας από τους πελάτες σας για λογαριασμό των αρχών. Ο ΦΠΑ πρέπει να προστίθεται στα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες όταν τα πουλάτε. Ο συντελεστής ΦΠΑ διαφέρει από προϊόν σε προϊόν και από χώρα σε χώρα. Το Λουξεμβούργο έχει σήμερα τον χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ με συντελεστή ΦΠΑ 17%. Η Ουγγαρία έχει τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ με συντελεστή ΦΠΑ 27%.

Αποτελέσματα

Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: € 7.920
Ποσό ΦΠΑ: € 1.980

calculators.vat-calculator.aboutResults


Οι υπολογισμοί μας

Στο Calculatorian, επιθυμούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί σε σχόλια. Ακολουθούν οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτής της αριθμομηχανής. Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα ή έλλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας και θα το διορθώσουμε μια στιγμή!

Το Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ υπολογίστηκε έτσι:

Το Ποσό ΦΠΑ υπολογίστηκε έτσι:

Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο

v = Συντελεστής ΦΠΑ σε ποσοστό
s = Τιμή πώλησης με ΦΠΑ