Kalkylator

Årlig avkastning på investeringen

Alternativt namn: Årlig avkastningsräknare, årlig ROI-räknare, CAGR-räknare

Avkastningen på investeringen, ROI, under en tidsperiod kallas avkastningen på årsbasis. Årlig avkastning är ofta bättre att använda när man jämför två eller flera investeringar som har en viss tidshorisont. Använd denna räknare om du vet startbeloppet, slutbeloppet och antalet år. Observera att avkastningen beräknas som ett geometriskt medelvärde för att visa dig hur den årliga avkastningen är sammansatt, vilket innebär att volatilitet eller fluktuationer inte klargörs.

Beräkningen i denna räknare ger dig den årliga avkastningen i kronor. , den totala avkastningen i procent och den årliga procentuella avkastningen (även kallad den årliga avkastningen).

Denna kalkylator kan också betraktas som en sammansatt årlig tillväxt (CAGR), eftersom en räknare konceptuellt är densamma. De försöker båda beräkna den geometriska avkastningen på en investering över tiden.

Dela dessa resultat

Beräkning

Ökning i belopp: 80 000
Den totala avkastningen på investeringen: 400.0%
Årlig avkastning på investeringen: 17.5%