Kalkulator

Kalkulator rocznego zwrotu z inwestycji

Alternatywne imie: Kalkulator rocznego zwrotu z inwestycji, Kalkulator rocznej stopy zwrotu, Kalkulator rocznego zwrotu z inwestycji, Kalkulator CAGR

Zwrot z inwestycji, ROI, w określonym czasie, nazywany jest rocznym zwrotem z inwestycji. Roczne zwroty są często lepsze, gdy porównuje się dwie lub więcej inwestycji o określonym horyzoncie czasowym. Skorzystaj z tego kalkulatora, jeśli znasz kwotę początkową, końcową i liczbę lat. Należy pamiętać, że zwroty są obliczane jako średnia geometryczna, aby pokazać, w jaki sposób składa się roczny zwrot, co oznacza, że nie uwzględnia się żadnej zmienności ani wahań.

Ta kalkulacja rocznego zwrotu z inwestycji da ci zysk z inwestycji, całkowity zwrot z inwestycji oraz roczny zwrot z inwestycji.

Ten kalkulator może być również uważany za kalkulator złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR), ponieważ kalkulator CAGR jest koncepcyjnie taki sam. Oba próbują obliczyć geometryczny zwrot inwestycji przez dany czas.

Udostępnij te wyniki

Wyniki kalkulatora

Zysk z inwestycji: 80 000
Całkowity zwrot z inwestycji: 400.0%
Roczny zwrot z inwestycji: 17.5%