Kalkulačka

Kalkulačka ročnej návratnosti investícií

Alternatívny názov: Kalkulačka ročnej návratnosti investícií, kalkulačka ročnej miery návratnosti, kalkulačka ročnej návratnosti investícií, kalkulačka CAGR

Návratnosť investícií, ROI, za určité časové obdobie sa nazýva ročná návratnosť investícií. Ročné výnosy sú často lepšie pri porovnaní dvoch alebo viacerých investícií, ktoré majú určitý časový horizont. Použite túto kalkulačku, ak poznáte počiatočnú sumu, konečnú sumu a počet rokov. Uvedomte si, že výnosy sa počítajú ako geometrický priemer, aby vám ukázali, ako sa ročné výnosy spájajú, čo znamená, že sa neberie do úvahy žiadna volatilita alebo výkyvy.

Tento výpočet ročnej návratnosti investícií vám poskytne investičný zisk, celkovú návratnosť investícií a ročnú návratnosť investícií.

Táto kalkulačka môže byť tiež považovaná za kalkulačku Compound Annual Growth Rate (CAGR), pretože kalkulačka CAGR je koncepčne rovnaká. Obe sa snažia vypočítať geometrickú návratnosť investície v určitom čase.

Zdieľajte tieto výsledky

Výsledky kalkulačky

Investičný zisk: 80 000
Celková návratnosť investície: 400.0%
Ročná návratnosť investícií: 17.5%