Kalkulator

Annualisert avkastning på investering

Alternativt navn: Årlig avkastningskalkulator, Annualisert ROI kalkulator, CAGR-kalkulator

Avkastningen på investeringen, ROI, over en tidsperiode kalles annualisert avkastning. Årsavkastning er ofte bedre å bruke når man sammenligner to eller flere investeringer som har en viss tidshorisont. Bruk denne kalkulatoren hvis du vet startbeløp, sluttbeløp og antall år. Vær oppmerksom på at avkastningen beregnes som et geometrisk gjennomsnitt for å vise deg hvordan den årlige avkastningen er sammensatt, noe som betyr at volatilitet eller svingninger ikke blir tydeliggjort.

Utregningen i denne kalkulatoren vil gi deg den årlige avkastningen i kroner, den totale avkastningen i prosent og den årlige prosentvise avkastningen (også kalt den annualiserte avkastningen).

Denne kalkulatoren kan også betraktes som en vekstrate-kalkulator (CAGR - Compound Annual Growth Rate), da en vekstrate-kalkulator konseptuelt er det samme. De prøver begge å beregne den geometriske avkastningen til en investering over tid.

Del disse resultatene

Utregning

Investeringsgevinst: kr 80 000
Investeringens totalavkastning: 400.0%
Årlig avkastning på investering: 17.5%