Rekenmachine

Berekening van het jaarlijkse rendement op de investering

alternatieve naam: Jaarlijkse teruggaven op investeringscalculator, jaarlijkse rendementscalculator, jaarlijkse ROI-calculator, CAGR-calculator

Het rendement op investering, ROI, over een bepaalde periode wordt het jaarlijkse rendement op de investering genoemd. Jaarlijkse rendementen zijn vaak beter bij het vergelijken van twee of meer beleggingen met een bepaalde tijdshorizon. Gebruik deze calculator als je het startbedrag, eindbedrag en aantal jaren weet. Houd er rekening mee dat het rendement wordt berekend als een geometrisch gemiddelde om u te laten zien hoe het jaarlijkse rendement is samengesteld, wat betekent dat er geen rekening wordt gehouden met eventuele volatiliteit of schommelingen.

Deze berekening op jaarbasis van het investeringsrendement geeft u de investeringswinst, het totale investeringsrendement en het jaarlijkse investeringsrendement.

Deze rekenmachine kan ook worden beschouwd als een samengestelde jaarlijkse groeisnelheid (CAGR) -calculator, aangezien een CAGR-calculator conceptueel hetzelfde is. Ze proberen allebei het geometrische rendement van een investering over een bepaalde tijd.

Deel deze resultaten

Rekenmachine resultaten

Investeringswinst: 80.000
Totaal rendement op investering: 400.0%
Jaarlijks rendement op investering: 17.5%