Laskin

Vuotuisen sijoitetun pääoman tuottolaskin

Vaihtoehtoinen nimi: Vuotuisen sijoitetun pääoman tuottoastelaskin, vuosituottolaskin, vuosittainen ROI-laskin, CAGR-laskin

Sijoitetun pääoman tuottoastetta (ROI) tietyn ajanjakson aikana kutsutaan vuotuiseksi sijoitetun pääoman tuotoksi. Vuosituotto on usein parempi, kun verrataan kahta tai useampaa sijoitusta, joilla on tietty aikahorisontti. Käytä tätä laskinta, jos tiedät aloitussumman, loppusumman ja vuosien määrän. Huomaa, että tuotot lasketaan geometrisena keskiarvona, jotta näet, kuinka vuosituotto kasvaa jos laskussa ei oteta huomioon volatiliteettia tai vaihteluita.

Tämä vuotuinen sijoitetun pääoman tuottolaskelma antaa sinulle sijoitetun pääoman tuoton, sijoitetun pääoman kokonaistuoton ja vuosittaisen sijoitetun pääoman tuoton.

Tätä laskinta voidaan pitää myös yhdistetyn vuosikasvuprosentin (CAGR) laskimena, koska CAGR-laskin on lähestulkoon sama kuin ROI-laskin. Molemmat yrittävät laskea sijoituksen geometrisen tuoton tietyllä aikavälillä.

Jaa tulokset

Laskurin tulokset

Sijoitusvoitto: 80 000
Sijoitetun pääoman kokonaistuottoaste: 400.0%
Vuosittainen pääoman tuottoaste: 17.5%