Kalkulačka

Kalkulačka roční návratnosti investic

Alternativní název: Kalkulačka roční návratnosti investice, kalkulačka roční míry návratnosti, kalkulačka roční návratnosti investic, kalkulačka CAGR

Návratnost investic, ROI, za určité časové období se nazývá anualizovaná návratnost investic. Anualizované výnosy jsou často lepší při porovnání dvou nebo více investic, které mají určitý časový horizont. Použijte tuto kalkulačku, pokud znáte počáteční částku, konečnou částku a počet let. Uvědomte si, že výnosy se počítají jako geometrický průměr, aby vám ukázaly, jak se roční výnosy skládají, což znamená, že se nebere v úvahu jakákoli volatilita nebo fluktuace.

Tento výpočet roční návratnosti investic vám poskytne investiční zisk, celkovou návratnost investic a roční návratnost investic.

Tato kalkulačka může být také považována za kalkulačku Compound Annual Growth Rate (CAGR), protože kalkulačka CAGR je koncepčně stejná. Oba se snaží vypočítat geometrickou návratnost investice v čase.

Sdílejte tyto výsledky

Výsledky kalkulačky

Investiční zisk: 80 000
Celková návratnost investice: 400.0%
Roční návratnost investic: 17.5%