Konvertovať Energie

Energia môže mať rôzne formy, ako je energia vlny, magnetická energia, mechanická energia, atď Bez ohľadu na typ energie, môže byť meraná. Merania sa môžu vykonávať v niekoľkých rôznych energetických jednotkách, kde sa najčastejšie používajú jouly a watty.

Watt sa väčšinou používa na meranie spotreby energie, napríklad kilowatt (1000 wattov) sa používa ako jednotka merania spotreby energie.

Jednotka Joule sa najčastejšie používa vo fyzike ako presná miera energie.

Aby ste získali mentálny model: 60 joulov zodpovedá potrebe elektrickej energie mať 60 wattovú žiarovku na jednu sekundu.