Konvertēt Enerģiju

Enerģijai var būt dažādi veidi, piemēram, viļņu enerģija, magnētiskā enerģija, mehāniskā enerģija utt. Neatkarīgi no enerģijas veida to var izmērīt. Mērījumus var veikt vairākās dažādās enerģijas vienībās, kur visbiežāk tiek izmantoti džouli un vati.

Vatus galvenokārt izmanto jaudas patēriņa mērīšanai, piemēram, kilovatu (1000 vati) izmanto kā enerģijas patēriņa mērvienību.

Džoula mērvienību visbiežāk izmanto fizikā kā precīzu enerģijas mērītāju.

Lai dotu jums garīgo modeli: 60 džouli atbilst elektrības nepieciešamībai, lai vienu sekundi iedarbinātu 60 vatu spuldzi.