Overzetten Energie

Energie kan verschillende vormen aannemen, zoals golfenergie, magnetische energie, mechanische energie, enz. Ongeacht het type energie kan het worden gemeten. De metingen kunnen worden gedaan in verschillende energie-eenheden, waarbij de meest gebruikte Joules en watts zijn.

Watt wordt meestal gebruikt voor het meten van het stroomverbruik, bijvoorbeeld kilowatt (1000 watt) wordt gebruikt als een maateenheid voor het stroomverbruik.

De Joule-eenheid wordt het meest gebruikt in de natuurkunde als een nauwkeurige maat voor energie.

Om je een mentaal model te geven: 60 joule komt overeen met de elektriciteitsbehoefte om een lamp van 60 watt één seconde lang te hebben.