Փոխակերպել Էներգիա

Էներգիայի տեսակները տարբեր են՝ ալիքային էներգիա, մագնիսական էներգիա, մեխանիկական էներգիա և այլն։ Անկախ էներգիայի տեսակից՝ այն կարելի է չափել։ Չափումները կարող են կատարվել մի քանի տարբեր էներգիայի միավորներով, բայց առավել հաճախ օգտագործվում են Ջոուլը և Վատտը:

Վատտը հիմնականում օգտագործվում է էներգիայի սպառումը չափելու համար, օրինակ՝ կիլովատտը (1000 վտ) օգտագործվում է որպես էներգիայի սպառման չափման միավոր։

Ջոուլ միավորը առավել հաճախ օգտագործվում է ֆիզիկայում՝ որպես էներգիայի ճշգրիտ չափիչ։

Նշում․ 60 ջոուլը համապատասխանում է մեկ վայրկյանում 60 վտ հզորությամբ լամպ ունենալու համար էլեկտրաէներգիայի պահանջին: