Μετατρέπω Ενέργεια

Η ενέργεια μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όπως ενέργεια κυμάτων, μαγνητική ενέργεια, μηχανική ενέργεια κ.λπ. Ανεξάρτητα από το είδος της ενέργειας, μπορεί να μετρηθεί. Οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν σε πολλές διαφορετικές μονάδες ενέργειας, όπου οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες είναι τα Joules και τα Watt.

Το Watt χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας, για παράδειγμα κιλοβάτ (1000 watt) χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης για την κατανάλωση ενέργειας.

Η μονάδα Joule χρησιμοποιείται πιο συχνά στη φυσική ως ακριβές μέτρο ενέργειας.

Για να σας δώσω ένα νοητικό μοντέλο: 60 joules αντιστοιχούν στην ανάγκη ηλεκτρικής ενέργειας για να έχετε έναν λαμπτήρα 60 watt για ένα δευτερόλεπτο.