Konvertere Energi

Energi kan antage forskellige former, såsom bølgeenergi, magnetisk energi, mekanisk energi osv. Uanset energitypen kan den måles. Målingerne kan foretages i flere forskellige energienheder, hvor de mest brugte er Joule og watt.

Watt bruges mest til at måle strømforbrug, fx bruges kilowatt (1000 watt) som måleenhed for strømforbrug.

Joule-enheden er mest almindeligt brugt i fysik som et nøjagtigt mål for energi.

For at give dig en mental model: 60 joule svarer til elektricitetsbehovet for at have en 60 watt pære i et sekund.