Konverter Energi

Energi kan ha ulike former, som bølgeenergi, magnetisk energi, mekanisk energi osv. Uavhengig av energitype kan den måles. Målingene kan gjøres i flere ulike energienheter, hvor de mest brukte er Joule og watt.

Watt brukes mest til å måle strømforbruk, for eksempel brukes kilowatt (1000 watt) som måleenhet for strømforbruk.

Joule-enheten er mest brukt i fysikk som et nøyaktig mål på energi.

For å gi deg en mental modell: 60 joule tilsvarer strømbehovet for å ha en 60 watts lyspære i ett sekund.