Dönüştür Enerji

Enerji, dalga enerjisi, manyetik enerji, mekanik enerji vb. gibi çeşitli biçimlerde olabilir. Enerji türü ne olursa olsun ölçülebilir. Ölçümler birkaç farklı enerji biriminde yapılabilir, burada en yaygın kullanılanlar Jul ve Vat'tır.

Vat çoğunlukla güç tüketimini ölçmek için kullanılır, örneğin kilovat (1000 watt) güç tüketimi için bir ölçüm birimi olarak kullanılır.

Jul birimi en yaygın olarak fizikte enerjinin doğru bir ölçüsü olarak kullanılır.

Size zihinsel bir model vermek için: 60 jul, 60 vatlık bir ampulü bir saniye boyunca çalıştırmak için gereken elektriğe karşılık gelir.