კონვერტაცია Ენერგია

ენერგიას შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა ფორმები, როგორიცაა ტალღის ენერგია, მაგნიტური ენერგია, მექანიკური ენერგია და ა.შ. ენერგიის ტიპის მიუხედავად, მისი გაზომვა შესაძლებელია. გაზომვები შეიძლება განხორციელდეს რამდენიმე სხვადასხვა ენერგეტიკულ ერთეულში, სადაც ყველაზე ხშირად გამოიყენება ჯოული და ვატი.

ვატი ძირითადად გამოიყენება ენერგიის მოხმარების გასაზომად, მაგალითად კილოვატი (1000 ვატი) გამოიყენება ენერგიის მოხმარების საზომ ერთეულად.

ჯოულის ერთეული ყველაზე ხშირად გამოიყენება ფიზიკაში, როგორც ენერგიის ზუსტი საზომი.

რომ მოგცეთ გონებრივი მოდელი: 60 ჯოული შეესაბამება ელექტროენერგიის საჭიროებას, რომ გქონდეთ 60 ვატიანი ნათურა ერთი წამის განმავლობაში.