Chuyển đổi Nhiệt Độ

Nhiệt độ thường được đo bằng Fahrenheit hoặc độ C. Độ F chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ, trong khi phần còn lại của thế giới sử dụng độ C. Đôi khi có một số thách thức vì không phải dễ dàng để chuyển đổi giữa hai đơn vị này. Do đó, trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các bộ chuyển đổi để chuyển từ độ F sang độ C và ngược lại từ độ C sang độ F.

Ngoài ra, nhiệt độ có thể được chuyển đổi sang Kelvin và Rankine là hai thang đo nhiệt độ được sử dụng rộng rãi trong khoa học. Calculatorian cũng có các bộ chuyển đổi cho những đơn vị này.