Konvertovať Teplota

Teplota sa najčastejšie meria vo stupňoch Fahrenheita alebo Celzia. Fahrenheit sa primárne používa v Spojených štátoch, zatiaľ čo zvyšok sveta používa stupne Celzia. Niekedy to vytvára určité problémy, pretože prevod medzi týmito dvoma jednotkami nie je jednoduchý. Na tejto stránke preto nájdete prevodníky na prechod zo stupňov Fahrenheita na stupne Celzia a opačným smerom zo stupňov Celzia na stupne Fahrenheita.

Okrem toho je možné teploty previesť na Kelvina a Rankina, čo sú dve široko používané teplotné stupnice vo vede. Calculatorian má konvertory aj pre tieto.