Přepočítat Teplota

Teplota se nejčastěji měří ve stupních Fahrenheita nebo Celsia. Fahrenheit se primárně používá ve Spojených státech, zatímco zbytek světa používá stupně Celsia. Někdy to vytváří určité problémy, protože převod mezi těmito dvěma jednotkami není přímočarý. Na této stránce proto najdete převodníky pro přechod z stupňů Fahrenheita na stupně Celsia a naopak ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.

Kromě toho lze teploty převést na Kelvina a Rankina, což jsou dvě široce používané teplotní stupnice ve vědě. Calculatorian má převodníky i pro ně.