Konverter Temperatur

Temperaturen måles oftest i Fahrenheit eller Celsius. Fahrenheit brukes først og fremst i USA, mens resten av verden bruker Celsius. Det skaper noen ganger noen utfordringer da det ikke er rett frem å konvertere mellom disse to enhetene. På denne siden finner du derfor omformere for å gå fra Fahrenheit til Celsius og den andre veien fra Celsius til Fahrenheit.

I tillegg kan temperaturer konverteres til Kelvin og Rankine som er to mye brukte temperaturskalaer i vitenskapen. Calculatorian har omformere for disse også.