Pretvoriti Temperatura

Temperatura se najčešće mjeri u Fahrenheitima ili Celzijima. Fahrenheit se prvenstveno koristi u Sjedinjenim Državama, dok ostatak svijeta koristi Celzij. To ponekad stvara izazove jer nije jednostavno pretvoriti ove dvije jedinice. Na ovoj stranici ćete stoga pronaći pretvarače iz Fahrenheita u Celzije i obrnuto iz Celzija u Fahrenheit.

Osim toga, temperature se mogu pretvoriti u Kelvine i Rankine, dvije široko korištene temperaturne ljestvice u znanosti. Calculatorian također ima pretvarače za njih.