Các máy tính toán học

Toán học có thể cực kỳ thú vị nếu bạn thực sự hiểu nó, và là rất khó nếu bạn không hiểu nó. Đội ngũ của chúng tôi tại Calculatorian sẽ làm mọi điều có thể để khiến bạn nghĩ rằng toán học là thú vị. Nếu có điều gì bạn chưa hiểu hoặc cảm thấy khó khăn, đừng ngần ngại liên hệ và chúng tôi sẽ giúp bạn!

Geometry

Hình học 3D

Đây là tất cả các máy tính hình học ba chiều của chúng tôi. Hầu hết trong số này đều có hình minh họa được làm bằng 3d để bạn có thể hiểu rõ hơn về hình dạng của chúng.

Hình học 2D

Đây là tất cả các máy tính hình học hai chiều của chúng tôi. Tất cả những máy tính này đều có hình minh họa được thực hiện trong 2d để bạn có thể hiểu rõ hơn về hình dạng của chúng và dễ hiểu hơn những biến số bạn cần để thực hiện các phép tính.