ᲡᲮᲕᲐ

გაზავების კოეფიციენტის კალკულატორი

პასუხობს კითხვას: როგორ მოვძებნოთ გაზავების რაოდენობა?

თუ თქვენ აზავებთ სითხეს და გსურთ მიიღოთ გარკვეული რაოდენობა, მაშინ ეს გაზავების კალკულატორი დაგეხმარებათ. გაზავების კოეფიციენტის ეს კალკულატორი გეხმარებათ გაარკვიოთ გახსნილი ნივთიერების რაოდენობა და გამხსნელის რაოდენობა, რომ მიიღოთ სასურველი გაზავების თანაფარდობა.

შედეგები

კონცენტრაციის მოცულობა: 2.75
წყლის მოცულობა: 8.25

აქ გამოთვლილი გაზავება არ იყენებს რაიმე კონკრეტულ საზომ ერთეულს. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა გამოიყენოთ ერთი და იგივე საზომი ერთეული ყველა ველში, წინააღმდეგ შემთხვევაში გაზავების გაანგარიშება არ იქნება სწორი.


ჩვენი გათვლები

Calculatorian-ში ჩვენ გვსურს გავუზიაროთ ჩვენი ცოდნა, ვიყოთ გამჭვირვალე და ღია გამოხმაურებისთვის. აქ არის გამოთვლები, რომლებიც გამოიყენება ამ კალკულატორის შესაქმნელად. თუ აღმოაჩენთ შეცდომას ან ხარვეზს, დაგვიკავშირდით და ჩვენ მყისიერად გამოვასწორებთ!

კონცენტრაციის მოცულობა გამოითვალა ასე:

წყლის მოცულობა გამოითვალა ასე:

ამ ფორმულაში გამოყენებული ცვლადები

fv = საბოლოო მოცულობა
dr = გაზავების თანაფარდობა (თუ 3:1, შეიყვანეთ 3)