DIĞER

Seyreltme oranı hesaplayıcısı

soruyu cevaplar: Seyreltme miktarı nasıl bulunur?

Bir sıvıyı seyreltiyorsanız ve bu şekilde belirli bir miktara ulaşmak istiyorsanız, bu seyreltme hesaplayıcısı size yardımcı olacaktır. Bu seyreltme oranı hesaplayıcısı, istenen seyreltme oranını elde etmek için ihtiyaç duyduğunuz çözünen madde miktarını ve çözücü miktarını belirlemenize yardımcı olur.

Sonuçlar

Konsantre hacim: 2.75
Su hacmi: 8.25

Burada hesaplanan seyreltme herhangi bir özel ölçüm birimi kullanmaz. Bu, tüm giriş alanları için aynı ölçüm birimlerini kullanmanız gerektiği anlamına gelir, aksi takdirde seyreltme hesaplaması doğru olmaz.


Hesaplamalarımız

Calculatorian'da bilgimizi paylaşmaya, şeffaf olmaya ve geri bildirime açık olmaya hevesliyiz. İşte bu hesap makinesini oluşturmak için kullanılan hesaplamalar. Bir hata veya eksiklik bulursanız, bizimle iletişime geçin, anında düzeltelim!

Konsantre hacim şu şekilde hesaplandı:

Su hacmi şu şekilde hesaplandı:

Bu formülde kullanılan değişkenler

fv = Nihai hacim
dr = Seyreltme oranı (3:1 ise 3 girin)