IBA PA

Kalkulator ng ratio ng pagbabanto

Sumasagot sa tanong: Paano mahahanap ang bilang ng pagbabanto?

Kung ikaw ay nagpapalabnaw ng isang likido at nais na magkaroon ng isang tiyak na dami, ang kalkulator ng pagbabanto na ito ay makakatulong sa iyo. Tinutulungan ka ng kalkulator ng ratio ng pagbabanto na ito na malaman ang dami ng solute at ang dami ng solvent na kailangan mo para makuha ang ninanais na ratio.

Mga resulta

Ang dami pag pinagsamasama: 2.75
Dami ng tubig: 8.25

Ang pagbabanto na kinakalkula dito ay hindi gumagamit ng anumang partikular na yunit ng pagsukat. Nangangahulugan ito na kailangan mong gumamit ng parehong mga yunit ng pagsukat para sa lahat ng mga patlang, kung hindi, ang pagkalkula ng pagbabanto ay hindi magiging tama.


Ang aming mga kalkulasyon

Sa Calculatorian, masigasig kaming ibahagi ang aming kaalaman, maging transparent, at maging bukas sa anumang puna. Narito ang mga kalkulasyon na ginamit sa paggawa ng calculator na ito. Kung makakita ka ng kamalian o kakulangan, makipag-ugnayan sa amin at aayusin namin ito agad!

Ang Ang dami pag pinagsamasama ay kinakalkula sa ganitong paraan:

Ang Dami ng tubig ay kinakalkula sa ganitong paraan:

Mga variable na ginamit sa pormula na ito

fv = Panghuling dami
dr = Ratio ng pagbabanto (kung 3:1, ilagay ang 3)