ANDRE

Kalkulator for fortynningsforhold

Svarer på spørsmålet: Hvordan finne fortynningsmengden?

Hvis du fortynner en væske og ønsker å ende opp med en viss mengde, vil denne fortynningskalkulatoren hjelpe deg. Denne kalkulatoren for fortynningsforhold hjelper deg med å finne ut mengden oppløst stoff og mengden løsemiddel du trenger for å få ønsket fortynningsforhold.

Resultater

Konsentratvolum: 2.75
Vannvolum: 8.25

Fortynningen beregnet her bruker ingen spesiell måleenhet. Dette betyr at du må bruke samme måleenheter for alle inndatafeltene, ellers blir ikke fortynningsberegningen riktig.


Våre beregninger

Hos Calculatorian er vi opptatt av å dele kunnskapen vår, være transparente og åpne for tilbakemeldinger. Her er beregningene som ble brukt til å lage denne kalkulatoren. Hvis du finner en feil eller mangel, kontakt oss så fikser vi det på et øyeblikk!

Konsentratvolum ble beregnet slik:

Vannvolum ble beregnet slik:

Variabler brukt i denne formelen

fv = Endelig volum
dr = Fortynningsforhold (hvis 3:1, skriv inn 3)