SỨC KHỎE

Bảng tính tốc độ chạy marathon

Tên thay thế: Bảng tính tốc độ chạy marathon

Nếu bạn dự định chạy đua marathon (42,195 km / 26,2 dặm) thì có lẽ bạn sẽ muốn biết tốc độ của mình trên mỗi km. Việc biết tốc độ của bạn trước cuộc đua sẽ giúp bạn có thể lên kế hoạch cho cuộc đua marathon của mình tốt hơn. Nhập thời gian chạy marathon dự kiến của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ tính tốc độ của bạn. Bảng tính này hoạt động cả trong hệ mét và hệ đo lường Anh.

Kết quả

Tốc độ tính bằng km trên giờ: 9.709 km/h
Tốc độ tính bằng dặm trên giờ: 6.033 dặm/giờ
Tốc độ chạy: 6 phút, 10 giây phút/km

Để so sánh, tốc độ trung bình của nam giới trong cuộc đua marathon là khoảng 6,43 phút mỗi km (10,34 phút mỗi dặm). Đối với nữ, tốc độ chạy marathon trung bình là 7,26 phút mỗi km (11,55 phút mỗi dặm).


Tính toán của chúng tôi

Tại Calculatorian, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, minh bạch và luôn đón nhận mọi phản hồi. Dưới đây là những tính toán được sử dụng để tạo ra bảng tính này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức!

Tốc độ tính bằng km trên giờ được tính như thế này:

Bước 1

Đầu tiên chúng ta cần tính biến tis. tis = Thời gian tính bằng phút.

Bước 2

Sau đó, chúng ta cần tính biến pace. pace = Tốc độ tính bằng phút trên km.

Bước 3

Cuối cùng, chúng ta gộp lại với nhau và tính như thế này:

Tốc độ tính bằng dặm trên giờ được tính như thế này:

Tốc độ chạy được tính như thế này:

Bước 1

Đầu tiên chúng ta cần tính biến tis. tis = Thời gian tính bằng phút.

Bước 2

Cuối cùng, chúng ta gộp lại với nhau và tính như thế này:

Các biến được sử dụng trong công thức này

hh = Giờ
mm = Phút
ss = Giây