KALUSUGAN

Kalkulator ng bilis ng marathon

Alternatibong Pangalan: Kalkulator ng bilis ng marathon

Kung tumatakbo ka ng marathon (42.195 km / 26.2 milya) malamang na gusto mong malaman ang iyong bilis bawat kilometro. Ang pag-alam sa iyong bilis bago ang karera ay matutulungan kang planuhin nang mas mahusay ang iyong marathon. Ilagay ang iyong nakaplanong oras ng marathon sa ibaba at kakalkulahin namin ang iyong bilis. Gumagana ang kalkulator na ito sa metric at imperial system.

Mga resulta

Bilis sa Kilometro kada oras: 9.709 km/h
Bilis sa milya kada oras: 6.033 milya/oras

Para sa paghahambing, ang karaniwan na bilis ng mga lalaki sa isang marathon ay humigit-kumulang 6.43 minuto bawat kilometro (10.34 minuto bawat milya). Para sa mga babae, ang karaniwan na bilis ng marathon ay 7.26 minuto bawat kilometro (11.55 minuto bawat milya).