CONSTRUCTIE

Grasbemestingscalculator

Beantwoordt de vraag: Hoeveel gazonmest heb ik nodig?

Deze gazonbemestingscalculator helpt u bij het vinden van de juiste hoeveelheid kunstmest voor uw gazon. Naast de grootte van het te bemesten oppervlak doen we deze berekening aan de hand van de NPK-waarden van uw gazonbemesting. NPK staat voor Stikstof, Fosfor en Kalium. Stikstof is het leidende element voor het berekenen van de benodigde gazonbemesting. De NPK-waarden vindt u op de kunstmestzak.

Als u een optie selecteert die dezelfde onderliggende waarde heeft als een andere optie, worden beide (alle) gemarkeerd.
Als u een optie selecteert die dezelfde onderliggende waarde heeft als een andere optie, worden beide (alle) gemarkeerd.

Resultaten

Benodigde meststof: 7.5 kilogram
Benodigde meststof: 16.53 pond

Deze NPK-calculator mag alleen worden gebruikt met NPK-meststoffen. Gebruik dit niet voor meststoffen die calciumnitraat bevatten.


Onze berekeningen

Bij Calculatorian willen we graag onze kennis delen, transparant zijn en openstaan voor feedback. Hier zijn de berekeningen die zijn gebruikt om deze rekenmachine te maken. Als u een fout of defect tegenkomt, neem dan contact met ons op zodat we het onmiddellijk kunnen aanpassen!

Benodigde meststof is als volgt berekend:

Stap 1

Eerst moeten we de variabele N berekenen. N = Stikstof.

Stap 2

Dan moeten we de variabele kgs berekenen. kgs = benodigde kunstmest als er geen rekening gehouden wordt met het groeiseizoen.

Stap 3

Uiteindelijk voegen we het samen en berekenen het zo:

Benodigde meststof is als volgt berekend:

Variabelen die in deze formule zijn gebruikt

n = Stikstof (N)
p = Fosfor (P)
k = Kalium (K)
a = Gazonoppervlak dat moet worden bemest

Afhankelijk van uw keuze bij het selecteren van gazonoppervlakte in vierkante meter of vierkante feet? wordt een constante toegepast als de variabele at in de formule.

Gazonoppervlakte in vierkante meter of vierkante feet?at
Vierkante meter1
Vierkante feet10.76391042

Afhankelijk van uw keuze bij het selecteren van begin groeiseizoen of later? wordt een constante toegepast als de variabele t in de formule.

Begin groeiseizoen of later?t
Begin1
Later0.6