BUDOWA

Kalkulator nawozu do trawnika

Odpowiada na pytanie: Ile nawozu do trawnika potrzebuję?

Ten kalkulator nawozu do trawnika pomaga znaleźć odpowiednią ilość nawozu do zastosowania na trawniku. Oprócz wielkości obszaru, który ma być nawożony, wykonujemy te obliczenia na podstawie wartości NPK Twojego nawozu do trawnika. NPK oznacza azot, fosfor i potas. Azot jest pierwiastkiem decydującym przy obliczaniu wymaganego nawozu do trawnika. Wartości NPK można znaleźć na worku z nawozem.

Jeśli wybierzesz opcję, która ma taką samą wartość bazową jak inna opcja, obie (wszystkie) zostaną zaznaczone.
Jeśli wybierzesz opcję, która ma taką samą wartość bazową jak inna opcja, obie (wszystkie) zostaną zaznaczone.

Wyniki

Potrzebny nawóz: 7.5 Kilogramy
Potrzebny nawóz: 16.53 Funty

Ten kalkulator NPK powinien być używany wyłącznie z nawozami NPK. Nie używaj tego do nawozów zawierających azotan wapnia.


Nasze obliczenia

W Calculatorian chętnie dzielimy się naszą wiedzą, jesteśmy transparentni i otwarci na opinie. Oto obliczenia użyte do stworzenia tego kalkulatora. Jeśli znajdziesz jakikolwiek błąd lub brak, skontaktuj się z nami, a naprawimy go w mgnieniu oka!

Potrzebny nawóz zostało obliczone w ten sposób:

Krok 1

Najpierw musimy obliczyć zmienną N. N = Azot.

Krok 2

Następnie musimy obliczyć zmienną kgs. kgs = nawóz potrzebny, jeśli nie myślisz o sezonie wegetacyjnym.

Krok 3

Na koniec składamy to razem i obliczamy w ten sposób:

Potrzebny nawóz zostało obliczone w ten sposób:

Zmienne używane w tej formule

n = Azot (N)
p = Fosfor (P)
k = Potas (K)
a = Powierzchnia trawnika do nawożenia

W zależności od dokonanego wyboru podczas wybierania powierzchnia trawnika w metrach kwadratowych czy stopach kwadratowych? stała jest stosowana jako zmienna at w formule.

Powierzchnia trawnika w metrach kwadratowych czy stopach kwadratowych?at
Metry kwadratowe1
Stopy kwadratowe10.76391042

W zależności od dokonanego wyboru podczas wybierania początek sezonu wegetacyjnego czy później? stała jest stosowana jako zmienna t w formule.

Początek sezonu wegetacyjnego czy później?t
Początek1
Później0.6