STAVEBNÍCTVO

Kalkulačka hnojiva na trávnik

Odpovedá na otázku: Koľko hnojiva na trávnik potrebujem?

Táto kalkulačka hnojív na trávnik vám pomôže nájsť správne množstvo hnojiva na váš trávnik. Okrem veľkosti plochy, ktorá sa má hnojiť, robíme tento výpočet pomocou hodnôt NPK vášho trávnikového hnojiva. NPK znamená dusík, fosfor a draslík. Dusík je rozhodujúcim prvkom pre výpočet požadovaného hnojiva na trávnik. Hodnoty NPK nájdete na vrecku s hnojivom.

Ak vyberiete možnosť, ktorá má rovnakú základnú hodnotu ako iná možnosť, označia sa obe (všetky).
Ak vyberiete možnosť, ktorá má rovnakú základnú hodnotu ako iná možnosť, označia sa obe (všetky).

Výsledky

Potrebné hnojivo: 7.5 kilogramy
Potrebné hnojivo: 16.53 libier

Táto kalkulačka NPK by sa mala používať iba s hnojivami NPK. Nepoužívajte to na hnojivá s obsahom dusičnanu vápenatého.


Naše výpočty

V Calculatorian sa radi podelíme o svoje znalosti, budeme transparentní a otvorení spätnej väzbe. Tu sú výpočty použité na vytvorenie tejto kalkulačky. Ak nájdete chybu alebo nedostatok, kontaktujte nás a my to okamžite opravíme!

Potrebné hnojivo bola vypočítaná takto:

Krok 1

Najprv musíme vypočítať premennú N. N = Dusík.

Krok 2

Potom musíme vypočítať premennú kgs. kgs = potrebné hnojivo, ak nemyslíte na rastové obdobie.

Krok 3

Nakoniec to dáme dokopy a vypočítame to takto:

Potrebné hnojivo bola vypočítaná takto:

Premenné použité v tomto vzorci

n = Dusík (N)
p = Fosfor (P)
k = Draslík (K)
a = Plocha trávnika, ktorá sa má hnojiť

V závislosti od vášho výberu pri výbere plocha trávnika v metroch štvorcových alebo štvorcových stopách? sa vo vzorci použije konštanta ako premenná at.

Plocha trávnika v metroch štvorcových alebo štvorcových stopách?at
Metrov štvorcových1
Štvorcových stôp10.76391042

V závislosti od vášho výberu pri výbere začiatok rastovej sezóny alebo neskôr? sa vo vzorci použije konštanta ako premenná t.

Začiatok rastovej sezóny alebo neskôr?t
Štart1
Neskôr0.6