KONSTRUKSJON

Gjødselkalkulator for plen

Svarer på spørsmålet: Hvor mye plengjødsel trenger jeg?

Denne plengjødselkalkulatoren hjelper deg med å finne riktig mengde gjødsel du kan bruke på plenen din. I tillegg til størrelsen på området som skal gjødsles, gjør vi denne beregningen ved å bruke NPK-verdiene til plengjødselen din. NPK står for nitrogen, fosfor og kalium. Nitrogen er det styrende elementet for å beregne nødvendig plengjødsel. Du finner NPK-verdiene på gjødselposen.

Hvis du velger et alternativ som har samme underliggende verdi som et annet alternativ, vil begge (alle) bli merket.
Hvis du velger et alternativ som har samme underliggende verdi som et annet alternativ, vil begge (alle) bli merket.

Resultater

Gjødsel nødvendig: 7.5 kilogram
Gjødsel nødvendig: 16.53 pund

Denne NPK-kalkulatoren skal kun brukes med NPK-gjødsel. Ikke bruk dette til gjødsel som inneholder kalsiumnitrat.


Våre beregninger

Hos Calculatorian er vi opptatt av å dele kunnskapen vår, være transparente og åpne for tilbakemeldinger. Her er beregningene som ble brukt til å lage denne kalkulatoren. Hvis du finner en feil eller mangel, kontakt oss så fikser vi det på et øyeblikk!

Gjødsel nødvendig ble beregnet slik:

Steg 1

Først må vi beregne variabelen N. N = Nitrogen.

Steg 2

Deretter må vi beregne variabelen kgs. kgs = gjødsel nødvendig hvis du ikke tenker på vekstsesongen.

Steg 3

Til slutt setter vi det sammen og beregner det slik:

Gjødsel nødvendig ble beregnet slik:

Variabler brukt i denne formelen

n = Nitrogen (N)
p = Fosfor (P)
k = Kalium (K)
a = Plenareal som skal gjødsles

Avhengig av ditt valg når du velger plenareal i kvadratmeter eller kvadratfot? brukes en konstant som variabelen at i formelen.

Plenareal i kvadratmeter eller kvadratfot?at
Kvadratmeter1
Kvadratfot10.76391042

Avhengig av ditt valg når du velger start av vekstsesong eller senere? brukes en konstant som variabelen t i formelen.

Start av vekstsesong eller senere?t
Start1
Seinere0.6