SINH HỌC

Bảng tính tuổi cây

Trả lời câu hỏi: Cây bao nhiêu tuổi? Làm thế nào để tính tuổi của cây?

Việc tìm tuổi của những cây cổ thụ có thể khá khó khăn nếu bạn không thể chặt chúng xuống và đếm số vòng năm của cây. Khi sử dụng bảng tính tuổi cây này, bạn có thể ước tính tuổi của cây dựa trên đường kính ở độ cao xấp xỉ ngực (1,3 mét so với mặt đất). Nếu thân cây chia thành nhiều thân cây ở dưới độ cao này (1,3 m), thì chu vi được đo thấp xuống ở chỗ hẹp nhất.

Nếu bạn chọn một tùy chọn có cùng giá trị cơ bản với một tùy chọn khác, cả hai (tất cả) đều sẽ được đánh dấu.

Kết quả

Tuổi cây: 53.26 năm

Xin lưu ý rằng tuổi của cây trong bảng tính này chỉ là ước tính.


Tính toán của chúng tôi

Tại Calculatorian, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, minh bạch và luôn đón nhận mọi phản hồi. Dưới đây là những tính toán được sử dụng để tạo ra bảng tính này. Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc thiếu sót, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức!

Tuổi cây được tính như thế này:

Các biến được sử dụng trong công thức này

c = Chu vi 1,3 mét so với mặt đất

Tùy thuộc vào lựa chọn mà đưa ra khi chọn các giống cây, một hằng số được áp dụng làm biến g ở trong công thức.

Các giống câyg
Cây sồi Mỹ6
Cây du Mỹ4
Cây sung Mỹ4
Cây thông Áo4.5
Cây gỗ đoạn3
Cây anh đào đen5
Cây phong đen5
Cây óc chó đen4.5
Cây liễu đen2
Cây phong Boxelder3
Cây lê Bradford3
Cây hạt dẻ ngựa thường8
Vây vân sam xanh Colorado4.5
Cây gỗ dương2
Cây hoa sơn thù du7
Cây linh sam Douglas5
Sồi châu Âu4
Cây bạch dương châu Âu5
Cây tần bì xanh4
Cây bồ kết3
Cây gỗ lim7
Cây cà phê Kentucky3
Cây đoạn lá nhỏ3
Cây sồi đỏ phương bắc4
Cây phong Na Uy4.5
Cây vân sam Na Uy5
Cây sồi pin3
Cây dương lá rung2
Cây muồng búp đỏ7
Cây phong lá đỏ4.5
Cây thông đỏ (thông Na Uy)5.5
Cây huê đen3.5
Cây sồi đỏ4
Cây thông Scotch3.5
Cây sồi Shingle6
Cây sồi Shumard3
Cây phong bạc3
Cây thích đường5.5
Cây hoa tulip3
Tần bì trắng5
Cây linh sam trắng7.5
Cây sồi trắng5
Cây thông trắng5